پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 6 فروردين 1398

تماس باما

فكس دفتر شهردار

65222189

خدمات شهر اميريه

65648700

واحدكنترل نظارت شهريار

65328678

معاونت شهرسازي

65224545

سايت اميريه

65641885

واحد سد معبر شهريار

65328692

حقوقي

65256660

آتش نشاني اميريه

65642140

سازمان ميادين وتره بار

99-65326797

حفاري

65264661

بهشت رضا

65644624

سازمان ميادين وتره بار

65326859

نقليه

65243848

باشگاه اميريه

65646100-65645100

سازمان بهينه ونوسازي

65326907

درآمد

65253302

فرهنگسراي الغدير

30-20-65649810

 

 

فكس دبيرخانه

65243375

شهرداري كهنز

72-65257171

 

 

مميزي

65253303

حراست كهنز

65266767

 

 

سايت كامپيوتر

65225151-65253301

شهرداري وائين

2-65328001

 

 

تملك

65240813

حراست وائين

65331501

 

 

معاونت اداري مالي

65224104

انبار شهرداري وائين

65326799

 

 

اداره حراست

65224004-65253300

فرهنگسراي امام علي(ع)

65328404

 

 

اعتبارات

65224833

باشگاه وائين

65325334

 

 

امور مالي

65256661-65240815

موزه وائين

65325779

 

 

امور اداري

65227182

استخر وائين

65326922

 

 

اداره بازرسي

65240315

معاونت حمل ونقل

12-65331711

 

 

انبار

65220112

اتوبوسراني

3-65328521

 

 

شناسايي اموال

65225333

تاكسيراني

18-65330115 65328541

 

 

اصناف

65253304

حراست  تاكسيراني

65328539

 

 

پايگاه بسيج

65269898

بازرسي  تاكسيراني

65328524

 

 

روابط عمومي

65240991

معاونت فني وعمراني

88-77-65331566

 

 

حفاظت فيزيكي

65256700

شهرداري رزكان

65933880-65932611

 

 

ايثارگران

65270066

حراست رزكان

65932555

 

 

ماده صد

65240141

فرهنگسراي كوثر

65221134

 

 

معاونت فرهنگي

65258784

شهرداري جعفريه

65663160-65669521

 

 

دفتر شورا

65269669-65240812

شهردار جعفريه

7-65671166

 

 

بانك ملي شهرداري

65221846

سازمان آتش نشاني

65225026-65222122-65224444

 

 

فرهنگسراي استاد شهريار

65257959

سازمان آتش نشاني 

65264044

 

 

موسسه فرهنگي ورزشي شهريار

65293264

حراست آتش نشاني

65271252

 

 

شهرداري انديشه

65522210-65522220

آتش نشاني ايستگاه معلم

65242372

 

 

شهردار انديشه

65512500

پايانه شادچاي

1-65247180

 

 

حراست انديشه

65522525- ف 65522221

ترافيك

65223530

 

 

بازرسي انديشه

65522626

پاركينگ شهرداري

65220887

 

 

امور شهر انديشه

65527050

معاونت خدمات شهر

65225003-3263900

 

 

انبار انديشه

65522526

سازمان خدمات موتوري

1-65295190-65295060

 

 

خدمات شهر انديشه

1-65511700*65529010

امور شهر

65225094

 

 

سايت انديشه

65512501

حراست  امور شهر

65271551

 

 

مالي انديشه

65512502

بازرسي امور شهر

65222416

 

 

فكس انديشه

65512503

تاسيسات

65241551

 

 

آتش نشاني انديشه

65522122

زيباسازي

3262500

 

 

باشگاه انديشه هشتم

65528288

بهشت رضوان

65267414-65240250

 

 

باشگاه انديشه نهم

65514103

حراست بهشت رضوان

65267411

 

 

فرهنگسراي ايثار

65525252

فضاي سبز

65270550-65222517

 

 

شهرداري اميريه

65641000-65642141

حراست  فضاي سبز

65258444

 

 

شهردار اميريه

65644777

باغ مدرسي

65294482-65241552

 

 

حراست اميريه

65644333

آشپزخانه

65264664

 

 

 


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8