جمعه, 31 شهريور 1396

عنوان : تجدید مناقصه عمومی (به كارگیری تانكرآب) جهت سازمان پاركها وفضای سبز (نوبت دوم )
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ 
ساعت : ۹:۴۴:۵۷

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهریار:
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به کار گیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب هر کدام به ظرفیت تقریبی 30000 لیتر (سی هزار لیتر)جهت آبیاری فضای سبز درحوزه عملکرد شهرداری شهریار به دو روش تخلیه آزاد و یا تجهیزات به صورت اب پاش از طریق مناقصه عمومی با انعقاد قرار داد اجاره اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مربوطه به مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم که به فاصله یک هفته بعد از نوبت اول منتشر می گردد به نشانی شهریار_بلوار رزمندگان_سازمان پارکها و فضای سبز _واحد امورمالی مراجعه و یا باشماره تلفن 65272111-021 تماس حاصل نمایند.

شرایط :
1 – متقاضیان می بایست بابت خرید هر یک از اسناد مزایده مبلغ  1/000/000 ریال معادل یکصد هزار تومان به شماره حساب 100794469410 بانک شهر شعبه شهریار واریز نماید.پرداخت با کارت بانکی در محل سازمان نیز میسر می باشد.
2_ سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000 ریال که باید به حساب جاری سپرده 100794469683 نزد بانک شهر واریز و یا ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار ارائه می گردد.
3_هر گاه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ظبط خواهد شد.
4_ سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5_ هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/1/27


                                                                احمد افتخاری 
                                                 مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبزنمایش تعداد بازدیدها : 171
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شهریار می باشد.